MẶT BẰNG TẦNG 5
(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

MẶT BẰNG TẦNG 5

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

Diện tích 49,7 - 49,9m2

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

Diện tích 68,9 - 69,7m2

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Diện tích 89,8m2

Căn hộ 01, 2 phòng ngủ, diện tích 70,5m2
Căn hộ 02, 2 phòng ngủ, diện tích 69,7m2
Căn hộ 04, 2 phòng ngủ, diện tích 68,9m2
Căn hộ 07, 2 phòng ngủ, diện tích 68,9m2
Căn hộ 14, 2 phòng ngủ, diện tích 77,4m2
Căn hộ 10, 2 phòng ngủ, diện tích 68,9m2
Căn hộ 12, 2 phòng ngủ, diện tích 69,6m2
Căn hộ 12A, 2 phòng ngủ, diện tích 68,9m2
Căn hộ 03, 3 phòng ngủ, diện tích 89,8m2
Căn hộ 11, 3 phòng ngủ, diện tích 89,8m2
Căn hộ 05, 1 phòng ngủ, diện tích 49,7m2
Căn hộ 06, 1 phòng ngủ, diện tích 49,7m2
Căn hộ 08, 1 phòng ngủ, diện tích 49,7m2
Căn hộ 09, 1 phòng ngủ, diện tích 49,7m2